Notes

Circu economy nám nabízí fantastické možnosti, otvírá nové perspektivy. Namísto uvěznění v současné frustraci můžeme kreativitou a inovací přehodnotit a přepracovat naši budoucnost.

Používejte dokola všechny plastové předměty v obchodním vybavení, abychom je udrželi v ekonomice a mimo životní prostředí!

Naše kreativita přispěje k mobilizaci udržitelného průmyslového systému.

The circu economy offers a fantastic opportunity to open new perspectives. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation we really can rethink and redesign our future.

Circulate all the plastic items in shop equipment we use to keep them in the economy and out of the environment!

Our creativity will contribute to the mobilisation of a sustainable industrial system.